top of page

Nicole Vu Huong Giang

Nhà sáng lập / Founder profile

"Tôi mong muốn một cuộc sống không giới hạn cho tất cả mọi người, nơi họ tự tin theo đuổi hạnh phúc họ mong muốn theo cách riêng."

meandwecoaching.jpg

Học vấn và kinh nghiệm

2022

 • Chuyên gia thực hành trị liệu bằng Thôi Miên được chứng nhận bởi Tiến Sĩ Karen E Wells

 • Chuyên gia thực hành trị liệu thôi miên qui hồi tiền kiếp được chứng nhận bởi Tiến Sĩ Karen E Wells

 • Chuyên gia tham vấn cuộc sống về tỉnh thức và chánh niệm được chứng nhận bởi Transformation Academy Nhà đào tạo NLP cấp quốc tế của ABNLP

 • Nhà đào tạo Trị liệu dòng thời gian cấp quốc tế của Tổ chức trị liệu dòng thời gian (Timeline Therapy Association)

 • Nhà đào tạo thôi miên của Hiệp Hội Thôi Miên Mỹ Nhà đào tạo NLP coach của ABNLP

2019

 • Chuyên gia thực hành trị liệu dòng thời gian được cấp bởi NLP Top Coach

 • Chuyên gia thực hành NLP Coaching được cấp bởi NLP Top Coach

 • Chuyên gia coaching - thành viên của Hiệp Hội Coaching Quốc Tế ICF (International Coaching Federation)

 • Chuyên gia thực hành NLP chứng nhận bởi Hiệp Hội NLP Mỹ (ABNLP - American Board of NLP)

 • Chuyên gia thực hành NLP coach chứng nhận bởi Hiệp Hội NLP Mỹ (ABNLP - American Board of NLP)

 • Chuyên gia thực hành Trị Liệu dòng thời gian chứng nhận bởi Hiệp Hội Thôi Miên Mỹ (American Board of Hypnotherapy)

2015 - nay

 • Nhà sáng lập và điều hành công ty ME&WE (Công ty cung cấp dịch vụ tham vấn cuộc sống cho cá nhân)

2012-2014

 • Chuyên gia Mai Mối được cấp bằng bởi Học Viện Mai Mối tại Mỹ

 • Chuyên gia tư vấn Hình Ảnh được cấp bằng bởi Academy of Image Mastery và chuyên gia tư vấn cao cấp được cấp bằng bởi London Image Institute

 • Nhà sáng lập và chuyên gia mai mối công ty Love Station Vietnam (Công ty tư vấn hẹn hò giúp khách hàng tìm kiếm bạn đời của mình)

2003-2007

 • Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh tại ĐH SIM Singapore

Gia-Khanh Joi Nguyen

Nhà đồng sáng lập / Co-founder

IMG_6706.HEIC
bottom of page