top of page
sarah-dorweiler-x2Tmfd1-SgA-unsplash 1.png
Định nghĩa về

​WE

Chúng tôi ở đây để giúp bạn giải quyết những vấn đề bạn đang gặp phải trong cuộc sống và giúp bạn phát triển cuộc sống tốt đẹp hơn.

Số lượng khách hàng

2000+

​Phản hồi tích cực

99%

Khách hàng toàn cầu

10+ Quốc gia

CHÚNG TÔI GIÚP
BẠN VẼ CUỘC SỐNG
CỦA RIÊNG BẠN

Được thành lập từ năm 2012, ME&WE tập hợp những “người dẫn đường” cùng chung mục tiêu đồng hành, hỗ trợ và thúc đẩy các cá nhân đối diện với những trở ngại, và rào cản tâm lý, giúp họ giải quyết hiệu quả những vấn đề trong cuộc sống và tự tin quyết định hạnh phúc cho riêng mình.

GẶP GỠ
ĐỘI NGŨ TIỀM NĂNG

Chúng tôi đánh giá cao sự giao tiếp cởi mở, giúp bạn luôn tham gia vào mọi bước đi. Sự hài lòng của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và chúng tôi tận tâm mang lại những kết quả đặc biệt vượt mong đợi của bạn

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Tìm hiểu thêm về chúng tôi
Các khóa học
􀫔 Thấu hiểu bản thân

Nicole Lê Hương Giang

FOUNDER PROFILE

Chuyên gia thực hành trị liệu bằng Thôi Miên được chứng nhận bởi Tiến Sĩ Karen E Wells

​Chuyên gia thực hành trị liệu thôi miên qui hồi tiền kiếp được chứng nhận bởi Tiến Sĩ Karen E Wells

Xem thêm

Nicole Lê Hương Giang

FOUNDER PROFILE

Chuyên gia thực hành trị liệu bằng Thôi Miên được chứng nhận bởi Tiến Sĩ Karen E Wells

​Chuyên gia thực hành trị liệu thôi miên qui hồi tiền kiếp được chứng nhận bởi Tiến Sĩ Karen E Wells

Nicole Lê Hương Giang

FOUNDER PROFILE

Chuyên gia thực hành trị liệu bằng Thôi Miên được chứng nhận bởi Tiến Sĩ Karen E Wells

​Chuyên gia thực hành trị liệu thôi miên qui hồi tiền kiếp được chứng nhận bởi Tiến Sĩ Karen E Wells

Xem thêm

Nicole Lê Hương Giang

FOUNDER PROFILE

Chuyên gia thực hành trị liệu bằng Thôi Miên được chứng nhận bởi Tiến Sĩ Karen E Wells

​Chuyên gia thực hành trị liệu thôi miên qui hồi tiền kiếp được chứng nhận bởi Tiến Sĩ Karen E Wells

Xem thêm

Nicole Lê Hương Giang

FOUNDER PROFILE

Chuyên gia thực hành trị liệu bằng Thôi Miên được chứng nhận bởi Tiến Sĩ Karen E Wells

​Chuyên gia thực hành trị liệu thôi miên qui hồi tiền kiếp được chứng nhận bởi Tiến Sĩ Karen E Wells

Xem thêm

Nicole Lê Hương Giang

FOUNDER PROFILE

Chuyên gia thực hành trị liệu bằng Thôi Miên được chứng nhận bởi Tiến Sĩ Karen E Wells

​Chuyên gia thực hành trị liệu thôi miên qui hồi tiền kiếp được chứng nhận bởi Tiến Sĩ Karen E Wells

Xem thêm
bottom of page