top of page
sarah-dorweiler-x2Tmfd1-SgA-unsplash 1.png
Định nghĩa về

ME

Bạn đang có vấn đề cần giải quyết hoặc muốn khám phá bản thân?

Hãy lựa chọn bài Test dưới đây để tìm hiểu và khám phá chính mình.

Cuộc sống luôn chuyển động quá nhanh cuốn chúng ta theo những công việc phải làm và những cam kết phải tuân thủ. Bởi vậy học cách bắt đầu khám phá bản thân có thể là điều cuối cùng chúng ta nghĩ đến. 

Có khi nào bạn dừng lại và suy nghĩ mình “là ai”, hay tại sao mình có những cảm xúc này? Những công việc bận rộn hiếm khi cho chúng ta thời gian để cân nhắc xem mình thực sự mong muốn một cuộc sống như thế nào. Không phải ai cũng dễ dàng tìm được không gian để khám phá và trở thành con người chân thực nhất của chính mình, và điều đó có thể dẫn đến những sự mâu thuẫn và cảm xúc tiêu cực ở bên trong chúng ta. 

KHÁM PHÁ 
BẢN THÂN

Hãy làm bài kiểm tra của chúng tôi để xem bạn đã khám phá được bao nhiêu về bản thân và đồng thời giúp chúng tôi đề xuất gói coaching phù hợp cho bạn - Hãy cùng nhau làm bài kiểm tra.

Bạn dành nhiều thời gian cho bản thân hơn bất cứ ai khác. Nhưng bạn hiểu rõ bản thân mình đến mức nào?

Đối mặt với con người thật của chúng ta thường không thoải mái. Nó có nghĩa là chúng ta phải chịu trách nhiệm, thừa nhận những điểm yếu và cố gắng phát triển cá nhân hơn nữa. Đôi khi, có vẻ dễ dàng hơn để bỏ qua bất cứ điều gì có thể tiêu cực về bản thân chúng ta.

VẤN ĐỀ
HIỆN TẠI

Hãy làm bài kiểm tra của chúng tôi để xem bạn đang gặp vấn đề gì trong cuộc sống hiện tại và giúp chúng tôi đề xuất gói dịch vụ phù hợp cho bạn

Hãy cùng nhau làm bài kiểm tra.

"I wish for a limitless life  for everyone, where they confidently pursue the happiness they

desire in their own way."

NICOLE VU HUONG GIANG

bottom of page