top of page
Professional Archer

​Mục Tiêu

“Đặt ra mục tiêu thích hợp cho từng giai đoạn và hoàn thành tối ưu các mục tiêu.”

 

Bạn đưa ra cho mình quá nhiều mục tiêu cần hoàn thành? Hay bạn có sẵn một mục tiêu tối quan trọng nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Cảm thấy quá sức và quá chùn bước để tiếp tục thực hiện? ME&WE giúp bạn đánh giá và xác định chính xác:

 

  • Mục tiêu phù hợp và khả năng hoàn thành mục tiêu của bạn

  • Xác định những trở ngại đang làm bạn trì hoàn hoàn thành mục tiêu đó

  • Tạo kế hoạch hành động phù hợp, thúc đẩy các bạn hoàn thành các mục tiêu đặt ra

  • Giúp bạn khai phá toàn bộ tiềm năng và phát huy tận dụng tối đa các ưu điểm và sự độc đáo của riêng bạn.

bottom of page