Image by MUILLU

Nhà Giả Kim

Bạn thực sự là ai? Nhận thức và hiểu biết sâu sắc về bản thân có thể thay đổi cuộc đời bạn như thế nào?

Thuật giả kim được coi là một nghệ thuật hay một khoa học nằm chuyển hoá kim loại căn bản, tức kim loại cơ bản, ít giá trị như chì, thủy ngân thành vàng, bạc. Mục đích của giả kim thuật là để làm sạch, trưởng thành và hoàn thiện một số đối tượng.

Đối với một con người, việc tôi luyện và hiểu rõ bản chất và giá trị quan của mình là tiền đề tối quan trọng trước khi chuyển hoá và nâng cao những đặc tính, phẩm chất và năng lực cá nhân.

"Nhà Giả Kim" bao gồm những buổi coaching 1:1 giúp bạn có được những hiểu biết sâu sắc và nhận thức rõ ràng về giá trị cốt lõi của chính mình, niềm tin hạn chế, điểm mạnh-điểm yếu, mạng lưới quan hệ cá nhân, từ đó trang bị cho bạn khả năng đọc hiểu con người/tình huống để bảo vệ bản thân và phát triển mạnh mẽ cùng cộng đồng xung quanh mình.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc đặt lịch hẹn