top of page

Hoa Nắng

Chỉ dành cho học sinh, sinh viên

  • 1 gi 30 phút
  • 500 Đồng Việt Nam
  • Địa điểm sẽ được xác nhận sau khi bạn hoàn thành đặt lịch hẹn.

Mô tả dịch vụ

Gói coaching Hoa Nắng tạo điều kiện hỗ trợ sinh viên đưa ra các quyết định quan trọng trên con đường học tập và làm việc của họ. Nhận thức rõ điểm mạnh, điểm yếu. Định hướng ngành học. Định hướng công việc. Xác định các kĩ năng quan trọng cần phát triển. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.


Chi tiết liên hệ

+84 963 755756

genies@meandwe.coach

B19.05 Căn hộ The Goldview, 346 Bến Vân Đồn, phường 1, Quận 4, Ho Chi Minh City, Vietnam

bottom of page