top of page

THANK YOU,

Cảm ơn bạn đã đăng ký, Me&We đã nhận được thông tin của bạn. Chúng tôi gửi thông tin chi tiết về sự kiện Live Event qua email vào ngày gần diễn ra sự kiện. Bạn vui lòng kiểm tra email nhé!

ME&WE không phải là dịch vụ giúp bạn cảm thấy "ổn hơn". Thay vào đó, thay đổi cuộc đời bạn là mục tiêu của chúng tôi. Tới với ME&WE, bạn không nhận được lộ trình, cũng không có bất kì kịch bản nào được chuẩn bị sẵn. Bản đồ của chúng tôi nằm trong chia sẻ và trải nghiệm của chính bạn.

bottom of page