top of page
Image by christopher catbagan

“Nhận diện tổn thương, thay đổi và phục hồi tâm lý sau

những biến cố cuộc đời”

​ ​

Dù ở độ tuổi nào, bất kỳ ai cũng có thể trải qua những giai đoạn đầy khó khăn, biến cố khiến bạn chán nản và mất dần đi niềm tin vào cuộc sống.  Để vượt qua giai đoạn tiêu cực này, điều quan trọng bạn cần có chính là khả năng phục hồi sau biến cố. Có thể hiểu khả năng phục hồi sau biến cố là tiến trình mỗi cá nhân thay đổi và thích ứng khi đối mặt với những thử thách, khó khăn, căng thẳng, sang chấn và tổn thương. Với khả năng này, mỗi cá nhân sẽ có suy nghĩ linh hoạt, cân bằng và quản lý cảm xúc tốt hơn từ đó hiểu và chấp nhận những điều đang diễn ra và có thể đưa ra những phản ửng và phương thức giải quyết vấn đề phù hợp.

 

Những người dẫn đường của ME & WE Coaching sẽ là những người bạn đồng hành, những cố vấn chuyên sâu cùng bạn:

  • Đối mặt, nhận diện cảm xúc tiêu cực và tổn thương

  • Kiểm soát và loại bỏ các cảm xúc tiêu cực

  • Hình thành các những cảm xúc và suy nghĩ lành mạnh, lạc quan

  • Đưa ra các đánh giá vấn đề bao quát, toàn diện để có những thay đổi thích hợp, v.vv

Với khả năng hồi phục tâm lý sau biến cố, mỗi cá nhân sẽ không chỉ tự tạo ra cơ hội để vượt qua khó khăn hiện tại mà còn giúp các bạn có thêm kinh nghiệm và kỹ năng ứng phó với những nghịch cảnh trong tương lai.

Phục Hồi Tâm Lý

bottom of page